นางสาวศิริมา  คำทะเนตร  (Sirima  Kumtanate) รหัสประจำตัว 5310195

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 2 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Blog นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Computer for Lawyer (section 2)

 

http://facebook.com/abstract.rain

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s